این موسسه حقوقی در زمینه انجام امور حقوقی و وکالت از طریق وکلای رسمی دارای پروانه معتبر فعالیت کرده و از زیر مجموعه های شرکت کیان سپهر لیان است.