جی اس پی ایران در یک نگاه

در تاریخ۱۳۸۸شرکت کیان سپهر لیان با همت آقای علی بیاتونی در سمت مدیرعامل و رییس هیت مدیره در کشور فرانسه به نام گروه تجارت جهانی شکل گرفت.در نهایت در ایران با نام شرکت کیان سپهر لیان افراد خاص جهانی یا جی اس پی ایران ثبت شد که با توجه به فعالیت های ارزنده خود توانست هلدینگ جی اس پی ایران را با ۱۲ شرکت داخلی و ۴ شرکت خارجی زیر مجموعه تشکیل دهد . هلدینگ که رشد خود را به سرعت شروع کرد، و امروز با اعتماد فاخرانه شما به ما، ما بزرگ و بزرگتر شدیم ،در سراسر ایران و خاورمیانه.

ما هدفی داریم تا  با شرکت های فعال و خلاق برای دستیابی به بازارهای جدید در هر زمان،در هر مکان همکاری نماییم. در واقع ما متخصص هستیم در ارائه اطلاعات به مشتریانمان و ارائه مشورت تا دریافت بهترین همفکری جهت پروژه هایشان. در واقع رضایت مشتریمان، اعتبار ماست. بنابراین ما تصمیم گرفتین تا آخرین نفس به وظیفه خود به نحو احسن عمل نماییت تا همزمان ما و مشتریانمان به هدف خود دست یابیم.
ما از شما در جای جای مراحل تجارتمان، متشکریم.